Đã bán. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Khi nào có hàng mới lại nhờ anh em ủng hộ.:14_002: