0938.569.368
0938.569.369
cả cặp 1600k

0909.992.392 600k

0934.804.408 700k

Tất cả là sim trả trước nhé các bác. Sang tên chính chủ.