[CENTER][B][COLOR=#000080]KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH[/COLOR][/B][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][COLOR=#000080][COLOR=#4d4d4d][/COLOR][COLOR=#4d4d4d][/COLOR][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER][B][COLOR=#4d4d4d][COLOR=#000080]CHÚC QUÝ KHÁNH DỒI GIÀU SỨC KHỎE - VUI VẺ - MAY MẮN[/COLOR][/COLOR][/B][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][COLOR=#000080][/COLOR][/B][COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][B][COLOR=#000080][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000080][B]TRONG CUỘC SỐNG[/B][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER]
[B][B][COLOR=#ff0000]>>>>>>>>>[/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#000080]$$$$$$$$[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]<<<<<<<<<[/COLOR][/B][/B][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][B][B]
[B][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#000080]MUA BÁN 2 USD[/COLOR][/URL][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#333333][B][B][B][B][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/thong-tin-chung/94.html"][B][COLOR=#ff0000]THÔNG TIN CHUNG[/COLOR][/B][/URL][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][B][B][COLOR=#000000][FONT=verdana]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000080][FONT=arial]Vài nét về đồng tiền [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2 USD may mắn[/COLOR][/URL][FONT=verdana]:[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000080][FONT=arial][FONT=arial]Đồng [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]2 USD[/COLOR][FONT=arial] [/FONT][/URL][FONT=arial]chỉ có các năm sau thui: (Hiện giờ là vậy )[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]Series [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2 USD 1917[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2 USD 1928[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2USD 1953[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2 USD 1963[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2USD 1976[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2USD 1995[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2 USD 2003[/COLOR][/URL][FONT=verdana], [/FONT][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"][COLOR=#ff0000]2 USD 2009[/COLOR][/URL][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]Mặt trước là hình Jefferson - tổng thống thứ 3 của nước MỸ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]Mặt sau là bức ảnh lễ tuyên bố độc lập khỏi vương quốc Anh (1776)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]Tờ in tại 12 thành phố khác nhau series[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 1 - vòng tròn có chữ A - in tại Boston (bang Massachussett)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 2 - vòng tròn có chữ B- in tại New York (bang NewYork)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 3 - vòng tròn có chữ C - in tại Philadelphia (bang Pennsylvania)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 4 - vòng tròn có chữ D- in tại Cleveland (bang Ohio)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 5 - vòng tròn có chữ E - in tại Richmond (bang Virginia)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 6 - vòng tròn có chữ F- in tại Atlanta (bang Georgia)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 7 - vòng tròn có chữ G - in tại Chicago (bang Illinois)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 8 - vòng tròn có chữ H- in tại St. Louis (bang Missouri)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 9 - vòng tròn có chữ I - in tại Minneapolis (bang Minnesota)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 10 - vòng tròn có chữ J- in tại Kansas City (bang Missouri)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 11 - vòng tròn có chữ K - in tại Dallas (bang Texas)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000080][FONT=arial]số 12 - vòng tròn có chữ L- in tại San Francisco (bang California)[/FONT][/COLOR]

[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER][B][B][B][COLOR=#000080][B]HƯỚNG DẪN MUA HÀNG[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][B][B]
[COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][COLOR=#ff0000]Vào website [B][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]>>>>tienxuasuutam.com<<<< [/COLOR][/URL]để xem các loại [URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền[/URL] có trên website. Khi khách hàng đã chọn xong loại [URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền[/URL] cần mua thì hãy:
- CALL hoặc SMS[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR]

[LIST][*][B][B][B][B][COLOR=#000080]0939.078.794[/COLOR][/B][/B][/B][/B][*][B][B][B][B][COLOR=#000080]0949.85.85.84[/COLOR][/B][/B][/B][/B][*][B][B][B][COLOR=#000080][B]01649.679.779[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/LIST]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][B][B]
[COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][COLOR=#ff0000]để đặt hàng hoặc gửi mã Số khách hàng đã chọn cho chúng tôi theo Email[/COLOR][COLOR=#ff0000]:[B]truongphung.xd05.hutech@gmail.com[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][B]
[COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER][B][B][B][COLOR=#000080][B]HƯỚNG DẪN THANH TOÁN[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][B][B][COLOR=#4d4d4d][/COLOR][COLOR=#4d4d4d][FONT=arial]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][COLOR=#000080]Chúng tôi áp dụng các phương thức thanh toán như sau:[/COLOR]
[COLOR=#00ff00][B]1. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000][B](Đối với khách hàng tại TPHCM)[/B][/COLOR][B]
[COLOR=#ff00ff]Giao hàng tận nơi hoặc tại địa điểm tiện đôi bên theo thỏa thuận hoặc chuyển phát nhanh[/COLOR][/B][/B][/FONT][/COLOR][B][B]
[COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][B][COLOR=#00ff00]2. Chuyển khoản qua ngân hàng và thanh toán bằng thẻ ATM[/COLOR] [COLOR=#ff0000]([/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Đối với khách hàng ở tỉnh,thành phố khác)[/B][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][B][B]
[COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][COLOR=#ff00ff]Chủ tài khoản :[/COLOR] [B][COLOR=#ff0000]Trương Văn Phụng[/COLOR] [COLOR=#000080]Agribank[/COLOR] [COLOR=#ff6600]5606 205 042 878[/COLOR]
[COLOR=#ff00ff]Quý khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.Khi nhận được thông báo của ngân hàng chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng cho quý khách.[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][B]
[COLOR=#000080][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][B][B][COLOR=#000080][COLOR=#ff0000][FONT=arial]Tab[/FONT][/COLOR][FONT=arial]:[/FONT][COLOR=#00ffff] [COLOR=#0000ff]| [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Xưa Việt Nam[/URL] |[URL="http://tienxuasuutam.com/"] Bán Tiền Xưa Việt Nam[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Việt Nam Cộng Hòa[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Xưa Sưu Tầm[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Sưu Tầm Tiền[/URL]|[URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Cổ[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Xu Việt Nam[/URL] |[URL="http://tienxuasuutam.com/"] Tiền Xu Thế Giới[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Giấy Thế Giới[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Lì Xì[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Tết Con Ngựa[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Tiền Xưa[/URL] |[URL="http://tienxuasuutam.com/"]Long Lân Quy Phụng[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Dần Mẹo Thình Tỵ[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Xu 12 Con Giáp[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Xu 12 Cung Hoàng Đạo[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Mua Bán Tiền[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Mua Bán 2 Usd[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]2 Usd May Mắn[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2 USD1917[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2 USD 1928[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2USD 1953[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2 USD 1963[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2USD 1976[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2USD 1995[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2 USD 2003[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/usd/95.html"]2 USD 2009[/URL] [/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#4d4d4d][COLOR=#0000ff]| [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Album Sưu Tập[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Album Tiền Giấy[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Blbum Tiền Xu[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Phơi Tiền Giấy[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Phơi Tiền Xu[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Nanh Heo[/URL] |[URL="http://tienxuasuutam.com/"]Móng Gấu[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Móng Cọp[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Hộp Quẹt Zippo[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Đồ Phong Thủy[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/"]Linh Vật Phong Thủy[/URL] | [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/tien-xua-viet-nam/38.html"]Tiền Xưa Việt Nam[/URL] |[COLOR=#417394] [URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/tien-xua-viet-nam/38.html"]Bán Tiền Xưa Việt Nam[/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/tien-xua-viet-nam/38.html"] [/URL]| [COLOR=#417394][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/viet-nam-cong-hoa/46.html"]Tiền Việt Nam Cộng Hòa[/URL][/COLOR] | [COLOR=#417394][URL="http://tienxuasuutam.com/loai-tien/tien-giay-the-gioi/39.html"]Tiền Giấy Thế Giới[/URL][/COLOR] |[/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR]