ai muốn mua thì liên hệ nhé. miễn mặc cả
Thắng - 0933016226