0966 27 2326 - Giá bán: 220k, Miễn phí vận chuyển (không mặc cả)
Tình trạng: Trả trước, Chưa click hoạt 900, Gói cước Tomato
Liên hệ: 04 66800440 - 0916896333
Địa chỉ: Gần trường CĐ kinh tế công nghiệp HN (Tả thanh oai, thanh trì Hà Nội)
Website: http://www.chonluahay.com