0967 967 967 = 35 triệu

09679 09679 = 6 triệu (trả sau cam kết 250k/tháng còn 11 tháng)


liên hệ: 0964.525252