Taxi: 0974.166.166 (Thật Bẩn, Nhất Xấu Xấu, Nhất Xấu Xấu) giá 8,5tr.
0989.502.502 (Keo dán 502, đầu Vip, nk) giá 6tr.
Hàng Độc: 0933.365.468 (365 ngày 4 mùa Lộc Phát) giá 2tr.
096.3100068 (Hà Nội Ngàn năm Lộc Phát, nk) giá 2tr.
09159.11102 (Độc Nhất Vô Nhị, đầu 091 Cổ kính) giá 2tr.
0969.3333.56 (Tứ Tài Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
0966.1111.59 (Tứ Trụ Triều Đình, nk) giá 2tr.
Lh: 0915911102 - 0904397577