Phương pháp phẫu thuật thu tinh trùng

3. Phương pháp TESA: Lấy tinh trùng từ tinh hoàn bằng chọc hút
Đây là phương pháp thu tinh trùng bằng cách dùng kim đâm xuyên qua da vào mô tinh hoàn và hút tinh trùng ra.
Tỷ lệ thành công trong việc thu được tinh trùng bằng phương pháp TESA vào khoảng trên 80%.

4. Phương pháp TESE: Lấy tinh trùng từ tinh hoàn bằng phẫu thuật xẻ tinh hoàn
Đây là phương pháp thu tinh trùng bằng cách phẫu thuật trực tiếp tinh hoàn. Phương pháp này thường được áp dụng cho những bệnh nhân có rối loạn quá trình sinh tinh do thu được tinh trùng nhiều hơn. Hơn nữa, một trong những ưu điểm của TESE là có thể trữ lạnh mẫu mô tinh hoàn để sử dụng sau này.
Tỷ lệ thành công trong việc thu được tinh trùng bằng phương pháp TESA vào khoảng trên 50%.

Sau khi thu được mẫu tinh trùng, các bác sĩ thường phối hợp với ICSI để tăng tỉ lệ thành công cho các ca thụ tinh ống nghiệm. Kỹ thuật này mở ra hy vọng mới cho những cặp vợ chồng vô sinh do không có tinh trùng, giúp họ có cơ hội có con của chính mình.
Hiện nay, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã hợp tác với bệnh viện Phyathai2 Thái Lan để tiến hành chương trình điều trị vô sinh, thụ tinh ống nghiệm cho tỉ lệ thành công lên tới 80- 90%.
Xem thêm quy trình thụ tinh ống nghiệm kết hợp Việt Nam - Thái Lan