http://viclaw.vn/dang-ky-ban-quyen-tac-gia.html
Công ty TNHH Viclaw chuyên tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, cung cấp hồ sơ đăng ký bản quyển tác giả, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước hoàn tất nhanh các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, nhãn hiệu, mã số mã vạch tốt nhất với giá rẻ nhất Hà Nội.dang ky ban quyen
Hiện tại, VICLAW áp dụng Biểu phí bảo hộ Bản quyền tác giả trọn gói (phí dịch vụ + lệ phí nhà nước) như sau: 1.400.000 - 1.700.000 đồng (Tùy thuộc vào đối tượng bảo hộ là tác phẩm viết, chương trình phần mềm máy tính...)
Dịch vụ tư vấn của VICLAW bao gồm:
- Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả;
- Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; Cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để Quý khách hàng sử dụng;
- Đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả;
- Thay mặt Quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ;
- Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả;
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.
2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
A. PHẦN MỀM MÁY TÍNH
I. Xác định chủ sở hữu phần mềm máy tính
1. Nếu đăng ký chủ sở hữu là tác giả/đồng tác giả:
1.1. Giấy uỷ quyền của tất cả các tác giả (theo mẫu do VICLAW cung cấp)
1.2. Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả
1.3. Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ, số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
2. Nếu đăng ký chủ sở hữu là tổ chức, công ty:
2.1. Giấy uỷ quyền của tổ chức, công ty (theo mẫu do VICLAW cung cấp);
2.2. Bản sao chứng minh thư nhân dân của tất cả các tác giả;
2.3. Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu do VICLAW cung cấp);
2.4. Bản sao giấy phép kinh doanh;
2.5. Quyết định của Công ty về việc giao nhiệm vụ cho tác giả là nhân viên của công ty sáng tạo tác phẩm (theo mẫu do VICLAW cung cấp);
2.6. Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ, số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
II. Đăng ký
Chương trình máy tính có nghĩa là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.
Các tài liệu yêu cầu:
Bản in các lệnh, các mã code… (gọi chung là ngôn ngữ lập trình) - 3 bản (đóng thành quyển trong đó trang bìa ghi rõ tên của chương trình máy tính);
CD-R (chứa đựng ngôn ngữ lập trình, mã code…) – 3 bản;
Các thông tin khác: tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
Nơi thụ lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận: 15 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ
B. CÁC TÁC PHẨM KHÁC: TÁC PHẨM VIẾT, MỸ THUẬT ỨNG DỤNG, ĐIỆN ẢNH,…
I. Xác định chủ sở hữu tác phẩm
1. Nếu đăng ký chủ sở hữu là tác giả/đồng tác giả:
1.1. Giấy uỷ quyền của tất cả các tác giả (theo mẫu do VICLAW cung cấp)
1.2. Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả
1.3. Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ, số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
2. Nếu đăng ký chủ sở hữu là tổ chức, công ty:
2.1. Giấy uỷ quyền của tổ chức, công ty (theo mẫu do VICLAW cung cấp);
2.2. Bản sao chứng minh thư nhân dân của tất cả các tác giả;
2.3. Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu do VICLAW cung cấp);
2.4. Bản sao giấy phép kinh doanh;
2.5. Quyết định của Công ty về việc giao nhiệm vụ cho tác giả là nhân viên của công ty sáng tạo tác phẩm (theo mẫu do VICLAW cung cấp);
2.6. Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ, số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
II. Đăng ký
Các tài liệu yêu cầu và thời gian hoàn thành:
Bản in nội dung của tác phẩm - 3 bản (đóng thành quyển trong đó trang bìa ghi rõ tên của tác phẩm) (đối với tác phẩm viết và các tác phẩm khác)
Bản in trên Giấy A4 tác phẩm xin đăng ký (đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng) – 2 bản;
Các thông tin khác: tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
Thời gian hoàn thành: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Nơi thụ lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận: 15 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ
Hãy liên với Viclaw ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền chuyên nghiệp nhất.
đăng ký bản quyền , đăng ký nhãn hiệu
http://viclaw.vn/dang-ky-ban-quyen-tac-gia.html