[color=#000000][B][FONT=Verdana][COLOR=#000000]Chuyên bán-phân phố[FONT=Times New Roman]Phụ Kiện Phần Cứng Macbook[/FONT][/COLOR]​
[INDENT][COLOR=#000000]Macair, Macwhite, .... [/COLOR]​
[COLOR=#000000]Có giá sĩ tốt cho cửa hàng lấy SL[/COLOR]​
[COLOR=#ff00ff][B][U][U]Tất cả là hàng zin Apple , new 100%, bảo hành 1 năm[/U][/U][/B][/COLOR]
[B][COLOR=blue]1 - Pin Macwhite 13" 2008 : mã pin A1185.[/COLOR][/B]​
Pin mặt trên bằng nhựa, mặt dưới là nhôm, không phải bàng nhựa như hàng OEM nha ACE. Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.150.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1033983.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]2 - Pin Macpro 15" 2008 : mã pin A1175.[/COLOR][/B]​
Pin mặt trên bằng nhôm, mặt dưới bằng nhôm, không phải bàng nhựa như hàng OEM nha ACE. Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.250.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-Battery-a1175-macpro-15inch_zps43521ba6.jpg[/IMG]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-a1175-macpro-15inch-2008_zps116bbea3.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.upanh.com/vltenv[/IMG]​
[B][COLOR=blue]3 - Pin Macpro Unibody 2008 13" : mã pin A1280[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhôm, nguyên khối.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.350.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-a1280-macpro-13inch-mb467_zpsd06d1a3f.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.upanh.com/vltenf[/IMG]​
[IMG]http://i.upanh.com/vltenq[/IMG]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/Pin-battery-a1280-macpro-13inch-mb466_zps23da23eb.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]4 [URL="http://kute.wen.ru"]truyen nguoi lon[/URL] - Pin Macpro Unibody 2008 15" : mã pin A1281[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhôm, nguyên khối.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.400.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/Pin-battery-a1281-macpro-15inch-2009_zps55b1354d.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.upanh.com/vltenj[/IMG]​
[IMG]http://i.upanh.com/vlteny[/IMG]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/Pin-battery-a1281-macpro-15inch-2008-2009_zps5f6b0b47.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]5 - Pin Macpro Unibody 2010 13" : mã pin A1322[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng 30 phút.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.650.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1033980.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]6 - Pin Macpro Unibody 2010 15" : mã pin A1321[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.650.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1033978.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]7 - Pin MacAir 2008 gen 1, gen 2 13" : mã pin A1245[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng 30 phút.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.750.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i.upanh.com/vltene[/IMG]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-A1245-macair-gen1-gen2-2008_zps80f4d16e.jpg[/IMG]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-A1245-macair-gen1-gen2-2008-2009_zps518c6792.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]8 - Pin MacAir 2010 11.6" : mã pin A1370[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 4 tiếng 30 phút.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.650.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-a1370-macair-11inch-2010-Copy_zps87fe1450.jpg[/IMG]​
[B][COLOR=blue]9 - Pin MacAir 2011 11.6" : mã pin A1375[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 5 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.750.000 vnđ[/B]​
[B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1033984.jpg[/IMG][/B]​
[B][COLOR=blue]10 - Pin MacAir 2010 13.3" : mã pin A1369[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 5 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.750.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-a1375-macair-2011-11inch_zps42295a4a.jpg[/IMG]​
[IMG]http://i.upanh.com/vlteef[/IMG]​
[B][COLOR=blue]11 - Pin MacAir 2011 13.3" : mã pin A1405[/COLOR][/B]​
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.​
Dung lượng dùng đảm bảo trên 5 tiếng.​
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.​
[B]Giá : 1.750.000 vnđ[/B]​
[IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/Pin%20macbook/pin-battery-a1375-macair-2011-11inch_zps42295a4a.jpg[/IMG]​
[IMG]http://i.upanh.com/vlteef[/IMG]​
[I][COLOR=#800000]Liên hệ:[/COLOR][/I]​
[I][COLOR=#800000]Yahoo: macbook_solution ( 24/7)[/COLOR][/I]​
[I][COLOR=#800000]Hotline: 093 79 12488 (nguyên)[/COLOR][/I]​
[I][COLOR=#800000]Add: 1054/47a CMT8 P4 Tân Bình HCM[/COLOR][/I]​

[B][I][COLOR=#008000][IMG]http://i1358.photobucket.com/albums/q770/macbook_solution/7-24-201312-57-51AM_zpsc305e25e.jpg[/IMG][/COLOR][/I][/B]*​[/INDENT]


[/FONT][/B][B][B][/color]
[/B][/B]