20 số chọn giá lô 73k/sim
ae mua lẻ sl 5 - 10 sim call
---------------------

096.3330.312
096.3330.314
096.3330.318
096.3330.319
096.3330.320
096.3330.321
096.3330.327
096.3330.328
096.3330.341
096.3330.346
096.3330.347
096.3330.348
096.3330.349
096.3330.354
096.3330.358
096.3330.364
096.3331.203
096.3331.273

096.3331.302
096.3331.304
096.3331.308

10 số chọn giá lô 330k/sim
ae mua lẻ sl 1 - 5 sim call
-----------------------
0967.10.4000
096.345.4000
09.6776.4000
0967.52.8000
0967.565.444
0967.417.456
09678.37.345
0967.084.456
0967.586.567
0967.039.678

09.666111.91
sim mới giá đi 1tr2

0967.186.986

sim mới giá đi 1tr5

09.6772.6772

sim mới giá đi 1tr5

09.67.09.67.09

sim dk giá ra đi 6tr0


09.16.09.16.09
sim dk giá ra đi 19tr0


09.42.02.02.02

sim dk giá ra đi 20tr0

09.09.74.6789
sim dk giá ra đi 18tr0


0963.55.77.77
sim dk giá ra đi 27tr0


09.67.83.83.83
sim dk giá ra đi 32tr0

09.64.98.98.98
sim dk giá ra đi 36tr0

ae nào kết vui lòng call
-------------------------

0963.23.45.67