Sim Đã Kick Hoạt .
Liên Hệ :
O977.114.114
............... O934567281..............