Được chế tác để khơi nguồn cảm hứng trong bạn dù ở bất cứ nơi đâu. Note 8.0 được sinh ra dành cho người tư duy, mơ mộng, và cả người đam mê thay đổi thế giới. Tốc ký lại những suy nghĩ, phát thảo ý tưởng, sắp xếp ý tưởng và thỏa sức sức sáng tạo ở bất cứ nơi đâu khi cảm hứng được khơi dậy. Mọi thứ như trong tầm tay chẳng hạn như đọc sách trên xe bus, làm thuyết trình, hoặc thưởng thức phim trên giường.


Galaxy Note 8.0 (GT-N5100)
Được chế tác để khơi nguồn cảm hứng trong bạn dù ở bất cứ nơi đâu. Note 8.0 được sinh ra dành cho người tư duy, mơ mộng, và cả người đam mê thay đổi thế giới. Tốc ký lại những suy nghĩ, phát thảo ý tưởng, sắp xếp ý tưởng và thỏa sức sức sáng tạo ở bất cứ nơi đâu khi cảm hứng được khơi dậy. Mọi thứ như trong tầm tay chẳng hạn như đọc sách trên xe bus, làm thuyết trình, hoặc thưởng thức phim trên giường.


Kích thước hoàn hảo đồng hành bên bạn trong mọi chuyến đi


Xem chi tiết