Quên mật khẩu

Nếu bạn đã quên mật khẩu của mình, bạn có thể sử dụng mẫu này để thiết lập lại mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn.
Địa chỉ email mà bạn đã đăng ký là cần thiết để đặt lại mật khẩu của bạn.
Vào google search tìm...... >> máy in mã vạch htmart >>........Click kết quả đầu tiên ... Kéo xuống dưới cùng và click vào mục "Giới thiệu " COPY Mã đăng ký và PASTE xuống dưới đây
Bên trên