vuonhoarosava's latest activity

 • V
  vuonhoarosava đã đăng chủ đề mới.
  Điểm lưu ý tầm thường của huê hồng đào cổ hoa hồng đào cổ cùng các loại hồng lớp bụi, thân mộc, sống chậm năm, cây cao chặng 0,5-2m, bề...
 • V
  vuonhoarosava đã đăng chủ đề mới.
  Mô hình trồng rau thủy canh thường được hiểu đơn giản là “trồng rau ko buộc phải đất”, hay cụ thể hơn là “trồng rau trong dung dịch”...
 • V
  vuonhoarosava đã đăng chủ đề mới.
  Điểm lưu ý tầm thường của huê hồng đào cổ hoa hồng đào cổ cùng các loại hồng lớp bụi, thân mộc, sống chậm năm, cây cao chặng 0,5-2m, bề...
Bên trên