yen phat's latest activity

  • Y
    yen phat đã đăng chủ đề mới.
    Trong những năm gần đây là màn hình LEd đã có bước nhảy vọt kể cả chủng loại sản phẩm lẫn chất lượng. Các dạng, chủng loại màn hình LED...
  • Y
    yen phat đã đăng chủ đề mới.
    Màn hình led là một phận rất quan trọng trong hệ thống màn hình hiển thị. Số lượng màn hình led không ngừng tăng nên kể cả về số lượng...
Bên trên