Kết quả tìm kiếm

 1. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  3/. Lịch khai giảng và lịch học: VUI LÒNG LIÊN HỆ 0983 86 86 01 (Ms. Ân, Phòng đào tạo) – Ca học: Cả ngày chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần – Thời gian: Sáng 8h – 11h30; chiều 13h – 16h30; tối 16h – 21h 4/. Kinh phí: 3.600.000đ/khóa học/hv 5/. Thời gian đào tạo: 03 tháng (Học online và thi...
 2. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 3. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải...
 4. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 5. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 6. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 7. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 8. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 9. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 10. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải...
 11. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Người quản lý điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải” và “Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên” THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI...
 12. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 13. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 14. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 15. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM
 16. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải...
 17. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai...
 18. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 19. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 20. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 21. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 22. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 23. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  MỞ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN (Có lớp học online) Mobile/Zalo: 0983 86 86 01( Cô. Ân, Phòng Đào tạo) Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017; Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242...
 24. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai...
 25. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải...
 26. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  MỞ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN (Có lớp học online) Mobile/Zalo: 0983 86 86 01( Cô. Ân, Phòng Đào tạo) Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017; Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242...
 27. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 28. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 29. P

  HCM Học chứng chỉ điều hành sơ cấp vận tải đường bộ tại HCM, HN - 0983868601

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...
 30. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 31. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  MỞ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN (Có lớp học online) Mobile/Zalo: 0983 86 86 01( Cô. Ân, Phòng Đào tạo) Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017; Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242...
 32. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Thủ Tục Hải Quan Quốc Tế ) PHỤC VỤ KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN NĂM 2024 Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN. Khóa học hỗ trợ kiến thức dự thi cấp chứng chỉ. Học trực tiếp tại TPHCM Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai...
 33. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 34. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 35. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 36. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội tại HCM, HN
 37. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 38. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Tuyển sinh khóa học công tác xã hội tại HCM, HN
 39. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Khai giảng khóa học chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 40. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 41. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội tại HCM, HN
 42. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Khai giảng lớp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 43. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Khai giảng khóa học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN Hotline 0983868601 Thúy Ân
 44. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 45. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 46. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Đăng ký học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 47. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội tại HCM, HN
 48. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Khai giảng lớp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 49. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Tuyển sinh khóa học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 50. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Tuyển sinh khóa học công tác xã hội tại HCM, HN
 51. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Khai giảng khóa học chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 52. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 53. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội trong đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 54. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Đăng ký học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 55. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Khai giảng khóa học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 56. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Tuyển sinh khóa học công tác xã hội đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 57. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Khai giảng khóa học nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 58. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 59. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Đăng ký học lớp công tác xã hội đơn vị nhà nước tại HCM, HN
 60. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  tuyển sinh khóa học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN Hotline 0983868601 Thúy Ân
 61. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  Khai giảng khóa học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN Hotline 0983868601 Thúy Ân
 62. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  Đăng ký học lớp Nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 63. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Khai giảng khóa học công tác xã hội đơn vị nhà nước tại HCM, HN 0983868601 Thúy Ân
 64. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  tuyển sinh khóa học công tác xã hội đơn vị nhà nước tại HCM, HN 0983868601 Thúy Ân
 65. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  địa chỉ học lớp địa chỉ học lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 66. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  tuyển sinh khóa học đại lý tàu biển tại HCM, HN
 67. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  đăng ký học chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN
 68. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  học chứng chỉ khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 69. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  tuyển sinh khóa học công tác xã hội tại đơn vị nhà nước tại HCM, HN hotline 0983868601
 70. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước học tại HCM, HN
 71. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  giờ học linh hoạt, học online toàn quốc tìm địa chỉ học lớp khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 72. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  địa chỉ học lớp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, hn
 73. P

  HCM Học và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại HCM, HN

  THÔNG BÁO MỞ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017; Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242, Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; tại khoản 3 điều 242...
 74. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  địa chỉ học lớp chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 75. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  đăng ký học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước
 76. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  Địa chỉ học lớp công tác xã hội tại HCM, HN hotline 0983868601 Thúy Ân
 77. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  đăng ký học chứng chỉ đại lý hải quan tại HCM, HN
 78. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  học online lớp công tác xã hội tại HCM hotline 0983868601 Thúy Ân
 79. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  tìm địa chỉ học lớp khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 80. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  giờ học linh hoạt, học online toàn quốc thi chứng chỉ đại lý hải quan
 81. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  giờ học linh hoạt, học online toàn quốc
 82. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  giờ học linh hoạt, học online toàn quốc
 83. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  giờ học linh hoạt, học online toàn quốc
 84. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  giờ học linh hoạt, học online toàn quốc
 85. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  giờ học linh hoạt, lớp công tác tâm lý xã hội
 86. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  giờ học linh hoạt, lớp công tác tâm lý xã hội
 87. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
 88. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  học online lớp nghiệp vụ Khai hải quan điện tử tại HCM, HN
 89. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI 1. Đối tượng tham dự: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 2. Mô tả khóa học: Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc...
 90. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
 91. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
 92. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI 1. Đối tượng tham dự: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 2. Mô tả khóa học: Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc...
 93. P

  TQ địa chỉ học lớp công tác xã hội tại đơn vị nhà nước

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI 1. Đối tượng tham dự: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 2. Mô tả khóa học: Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc...
 94. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
 95. P

  TQ Học thi chứng chỉ đại lý hải quan năm 2022

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan Căn cứ thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định các môn thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Căn cứ thông tư...
Bên trên