Đánh giá 360 độ là gì?

Đánh giá 360 độ (360 Degree Feedback hay multi-rater feedback) là phương pháp đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp bằng cách thu thập dữ liệu về họ trong suốt quá trình làm việc. Từ những tình huống làm việc thực tế, mối quan hệ và phẩm chất thông qua những người tiếp xúc với cá nhân được đánh giá.
Hình thức đánh giá 360 độ này không chỉ phụ thuộc vào quản lý trực tiếp của bạn mà còn có sự đánh giá từ đồng nghiệp, cấp dưới, khách hàng hoặc với bất cứ những ai có tiếp xúc với bạn trong môi trường công việc.
Tùy vào mỗi doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động mà cấu trúc của các bài đánh giá 360 độ sẽ có sự khác biệt. Bảng đánh giá có thể mang tính định lượng như đánh giá bằng thang điểm, hoặc đánh giá bằng định tính- ghi ra ý kiến nhận xét.
Hầu hết các kết quả đánh giá 360 độ đều sẽ đảm bảo về tính bảo mật, nên những người tham gia đều có thể thẳng thắng đưa ra nhận định của mình.
Sau khi thu thập, kết quả trả lời của tất cả người tham gia sẽ được tổng hợp thành báo cáo. Hầu hết các hệ thống, quy trình phản hồi 360 độ của các dịch vụ cung cấp đánh giá nhân sự đều đảm bảo tính ẩn danh và bảo mật cần thiết nên tất cả những người tham gia đều có thể thẳng thắn và thành thật đưa ra ý kiến của mình.
 
Bên trên