HELP Đăng nhằm bài viết

bạn gửi link
Đây ạ, nhờ admin xóa giúp mình 2 link này. Cám ơn bạn.
 
Bên trên