TQ Bộ câu hỏi Tuyển Dụng test IQ

Thông qua buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ không thể hiểu hết những tính cách và năng lực thật sự của ứng viên, thế nên họ thường dùng những bài test để kiểm tra lại. Vì vậy bài viết này sẽ cũng cấp bộ câu hỏi test IQ cho tuyển dụng mà có thể bạn sẽ cần.

18851


Câu 1. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
A. 168
B. 121
C. 144
D. 225

Câu 2. Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?
A. 3 cái
B. 5 cái
C. 7 cái
D. 9 cái

Câu 3. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?
A. 5 giờ 30 phút
B. 5 giờ 20 phút
C. 4 giờ 48 phút
D. 3 giờ 12 phút

Câu 4. Sắp xếp các chữ cái: “HÙCYẬNUC” bạn được tên
A. Một tỉnh thành
B. Một nhà thơ
C. Một bài hát
D. Một vị vua

Câu hỏi 5: Tìm số thích hợp điền vào ?
0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
A. 20
B. 21
C. 23
D. 28

Câu 6. Một con sóc nhảy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhảy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhảy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhảy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.
A. 6 bước nhảy
B. 16 bước nhảy
C. 17 bước nhảy
D. 18 bước nhảy
E. 19 bước nhảy
F. 20 bước nhảy

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu để xem full bộ câu hỏi và đáp án vui lòng truy cập theo link sau để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.surehcs.com/4-bo-cau-hoi-test-iq-danh-cho-tuyen-dung

Theo nguồn: www.surehcs.com
 
Bên trên