Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code)

nghiaho

New member
Bức tranh toàn cảnh: Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC)

Con người phạm sai lầm và tự động hoá là đường đi đúng đắn!

Bạn đang làm thế nào để xây dựng hế thống của bạn?

Kế hoạch của bạn là gì nếu bạn mất tất cả mọi thứ hôm nay, các máy chủ vật lý, máy ảo, VMs trên điện toán đám mây, Cloud PaaS…?

Bạn sẽ mất bao lâu để thay đổi mọi thứ?

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code – IaC) cung cấp giải pháp để có thể thực hiện được việc này, đồng thời có thể kiểm thử chúng, chúng ta không nên nhầm lẫn điều này với sao lưu và phục hồi, xét về cơ sở hạ tầng và môi trường, các nền tảng của bạn sẽ được xử lý và đối xử như cách bạn nuôi thú cưng và gia xúc.

TLDR là chúng ta có thể sử dụng mã để xây dựng lại toàn bộ môi trường của mình.

Nếu chúng ta còn nhớ ngay từ đầu, chúng ta đã nói về DevOps nói chung là một cách phá vỡ các rào cản để triển khai các hệ thống đến production một cách nhanh chóng và an toàn.

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) giúp chúng ta triển khai các hạ tầng hệ thống, chúng ta đã nói rất nhiều về quy trình và các công cụ. IaC mang đến cho chúng ta nhiều công cụ để có thể có thể quen thuộc với việc làm điều này trong quy trình triển khai hệ thống.

Chúng ta sẽ tập trung vào Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã trong tuần này. Bạn cũng có thể nghe điều này được đề cập với các khái niệm như Cơ sở hạ tầng từ mã hoặc cấu hình dưới dạng mã. Tôi nghĩ thuật ngữ phổ biến nhất vẫn sẽ là “Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã – IaC
 
Bên trên