Khác Di tích lịch sử Hưng Yên

antamtour118

New member
Thống kê trên toàn tỉnh, có 1.802 di tích các loại, trong đó 260 di tích xếp hạng cấp tỉnh,175 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 03 di tích xếp cấp quốc gia đặc biệt, 06 bảo vật quốc gia, 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong số các di tích trên, các di tích tiêu biểu, nổi tiếng phải kể đến như: Cụm di tích Phố Hiến ở thành phố Hưng Yên, Cụm di tích Đa Hòa – Dạ Trạch, Hàm Tử – Bãi Sậy thuộc huyện Khoái Châu, Cụm di tích Phù Ủng huyện Ân Thi, Cụm di tích Tống Trân – Cúc Hoa huyện Phù Cừ…
Là một tỉnh đồng bằng gắn liền với nền văn minh lúa nước, Hưng Yên có hơn 400 lễ hội phản ánh rõ nét đời sống sinh hoạt của con người Hưng Yên trong quá khứ và hiện tại, với những nét đặc trưng, những giá trị văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của Hưng Yên nói riêng, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nói chung. Một số lễ hội truyền thống độc đáo như: lễ hội đền Mẫu, đền Dạ Trạch, đền Đa Hòa,..
 
Bên trên