HCM Giải Quyết Vấn Đề Không Mở Rộng Dung Lượng Ổ C Trên Windows 11

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng không thể mở rộng dung lượng ổ C trên hệ điều hành Windows 11, đây là một số giải pháp bạn có thể thử:
 1. Kiểm Tra Không Gian Trống và Phân Vùng:
  • Đảm bảo rằng có đủ không gian trống và không có phân vùng nào chen ngang ổ C.
 2. Đảm Bảo Định Dạng Ổ Đĩa C Đúng Cách:
  • Xác định xem ổ đĩa C đã được định dạng bằng NTFS hoặc ReFS chưa trước khi mở rộng.
 3. Sử Dụng Công Cụ Quản Lý Phân Vùng:
  • Tận dụng các công cụ như Disk Management để mở rộng phân vùng một cách an toàn và dễ dàng.
 4. Chuyển Đổi Hệ Thống Tệp Nếu Cần:
  • Nếu cần, hãy chuyển đổi hệ thống tệp từ FAT32 sang NTFS để giải quyết vấn đề không thể mở rộng dung lượng.
 5. Đảm Bảo Quyền Truy Cập Đủ:
  • Đảm bảo bạn có quyền quản trị viên để thực hiện các thay đổi trên ổ đĩa. Nếu gặp lỗi phần mềm hoặc hệ điều hành, hãy thử khởi động lại máy tính và thực hiện lại quá trình mở rộng phân vùng.
Với các phương pháp trên, bạn sẽ có thể sửa lỗi không thể mở rộng dung lượng ổ C một cách dễ dàng và hiệu quả trên hệ điều hành Windows 11.
 
Bên trên