Hà Nội Giao dịch với Fibonacci thoái lui – Công thức và Cách vẽ fibonacci retracements

thanhnhai

New member
Mặc dù thị trường luôn khó lường, nhưng các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng như một hướng dẫn cho hành động giá; và Fibonacci thoái lui thường được sử dụng với mục đích tiếp diễn của xu hướng.
20810

Fibonacci thoái lui là gì?
Fibonacci thoái lui hay Fibonacci Retracements được phát triển từ các ý tưởng của chuỗi fibonacci. Chuỗi fibonacci tuân theo quy tắc số sau bằng tổng hai số trước.
Công thức tổng thể là Xn + 2 = Xn + 1 + Xn.
Chuỗi Fibonacci sẽ có dạng như này 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
Một điểm đặc biệt thú vị của dãy số này là số lớn đứng sau lớn hơn số trước xấp xỉ 1.618 lần. Giá trị 1.618 được coi là tỷ lệ vàng thoái lui fibonacci. Tỷ lệ vàng xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên, nghệ thuật, … Mối liên hệ phổ biến này giữa mọi số trong chuỗi là nền tảng của tỷ lệ được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định mức thoái lui.
Cơ chế hoạt động
Cách tính fibonacci thoái lui được tạo ra bằng cách lấy hai điểm cực trị trên biểu đồ. Sau đó chia khoảng cách (theo chiều dọc) cho các mức Fibonacci chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%. Khi các mức này được xác định, xuất hiện các đường ngang. Từ đó sử dụng các mức đó để xác định các hỗ trợ, kháng cự có thể có.
Tỷ lệ Fibonacci quan trọng 61.8% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số theo ngay sau nó. Ví dụ: 21 chia cho 34 bằng 0.6176 và 55 chia cho 89 bằng 0.61798.
Tỷ lệ Fibonacci 38.2% được phát hiện bằng cách chia một số trong chuỗi cho số nằm ở phía bên phải cách nó một số. Ví dụ: 55 chia cho 144 bằng xấp xỉ 0.38194.
Và tỷ lệ fibonacci 23.6% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi nằm ở phía bên phải và cách nó hai số. Ví dụ, 8 chia cho 34 bằng khoảng 0.23529.
Nguồn: https://tradafx.net/
 
Bên trên