Hiểu cơ bản về KPI và cách xây dựng chiến lược hiệu quả

banhbo

New member
KPI là viết tắt của chỉ báo hiệu suất chính, một thước đo có thể định lượng được về hiệu suất theo thời gian cho một mục tiêu cụ thể. KPI cung cấp các mục tiêu để các nhóm tìm kiếm, các cột mốc để đánh giá tiến độ và thông tin chi tiết giúp mọi người trong tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn. Từ tài chính và nhân sự đến tiếp thị và bán hàng, các chỉ số hoạt động chính giúp mọi lĩnh vực của doanh nghiệp tiến lên ở cấp chiến lược.


Ý nghĩa KPI

Mặc dù các chỉ số và chỉ số hiệu suất chính có liên quan với nhau nhưng chúng không giống nhau. Đây là một lời giải thích nhanh:

  • KPI là những mục tiêu chính mà bạn nên theo dõi để có tác động nhiều nhất đến kết quả kinh doanh chiến lược của mình. KPI hỗ trợ chiến lược của bạn và giúp nhóm của bạn tập trung vào những gì quan trọng. Một ví dụ về chỉ số hiệu suất chính là, "khách hàng mới được nhắm mục tiêu mỗi tháng".
  • Các chỉ số đo lường sự thành công của các hoạt động kinh doanh hàng ngày hỗ trợ KPI của bạn. Mặc dù chúng ảnh hưởng đến kết quả của bạn, nhưng chúng không phải là những thước đo quan trọng nhất. Một số ví dụ bao gồm “lượt ghé qua cửa hàng hàng tháng” hoặc “lượt tải xuống sách trắng”.
Tại sao KPI lại quan trọng?

KPI là một cách quan trọng để đảm bảo các nhóm của bạn đang hỗ trợ các mục tiêu chung của tổ chức. Dưới đây là một số lý do lớn nhất tại sao bạn cần các chỉ số hiệu suất chính.

  • Giữ cho các nhóm của bạn được liên kết: Cho dù đo lường sự thành công của dự án hay hiệu suất của nhân viên, KPI sẽ giữ cho các nhóm hoạt động theo cùng một hướng.
  • Cung cấp kiểm tra sức khỏe: Các chỉ số hoạt động chính cung cấp cho bạn cái nhìn thực tế về tình hình hoạt động của tổ chức của bạn, từ các yếu tố rủi ro đến các chỉ số tài chính.
  • Thực hiện điều chỉnh: KPI giúp bạn nhìn thấy rõ ràng những thành công và thất bại của mình để bạn có thể làm được nhiều hơn những gì hiệu quả và ít hơn những gì không hiệu quả.
  • Giữ cho nhóm của bạn có trách nhiệm: Đảm bảo rằng mọi người đều cung cấp giá trị bằng các chỉ số hiệu suất chính giúp nhân viên theo dõi tiến độ của họ và giúp người quản lý tiến hành mọi việc.
3 bước để có chiến lược KPI mạnh mẽ hơn

Nếu các chỉ số hiệu suất chính của bạn không mang lại kết quả như bạn mong đợi, thì đã đến lúc bạn phải điều chỉnh chiến lược của mình. Cách xây dựng KPI hiệu quả sẽ có ba điều bạn có thể làm để đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức biết ý nghĩa của KPI và cách sử dụng chúng để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu có tác động đến doanh nghiệp của bạn.

Hy vọng với những chia sẻ có thể giúp bạn hiểu hơn về việc xây dựng KPI để đo lường hiệu quả công việc của công ty, doanh nghiệp tốt hơn.
 
Bên trên