TQ kiosk là gì ?

Nam77

Member
à hệ thống máy tra cứu thông tin dạng All-in-One (tất cả trong một), mục đích cốt lõi của máy tra cứu thông tin là truyền tải thông tin cần thiết đến cho người dùng. Giúp người dùng dễ giàng tìm kiếm thông tin, nhất là trong tình hình dịch bênh như hiện nay, kiosk giúp giảm đáng kể hiện trạng chen lấn tại những nơi đông người như ngân hàng, bệnh viện và trường học.
chi tiết bài viết kiosk là gì
 
Bên trên