HELP LadiFlow là gì?

Minhnhat7740

New member
LadiFlow là 1 nền tảng giúp nhà bán hàng, siêu thị lưu trữ dữ liệu người dùng từ phổ biến nguồn khác nhau, phân chiếc nhóm người mua và xây dựng các kịch bản thúc đẩy mang các bạn tự động tùy theo từng nhóm, trường hợp như: khách đăng ký, khách thực hiện sắm hàng… Đây là nền móng mới nhất mà đội ngũ Ladipage (nền tảng xây dựng Landing Page) Việt Nam xây dựng. Do đang trong công đoạn thử nghiệm và phát triển, LadiFlow đang được cho phép dùng miễn chi phí đồng thời với tài khoản LadiPage.
 
Bên trên