Hà Nội Những tài sản bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Nonfarm Payrolls trong giao dịch ngoại hối

thanhnhai

New member
NHỮNG TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT BỞI NONFARM TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
20646

Đồng đô la

Đồng đô la là tài sản rõ ràng nhất bị ảnh hưởng bởi Nonfarm Payrolls (Bảng lương phi nông nghiệp). NFP là một thước đo sức khỏe kinh tế, lạm phát, là một chỉ số ảnh hưởng đến FOMC, chịu ảnh hưởng của lãi suất và có thể di chuyển đồng đô la. Khi NFP có xu hướng tích cực, đặc biệt là dữ liệu tiền lương theo giờ; bạn có thể mong đợi rằng đồng đô la sẽ tăng giá trong tương lai.
S&P 500/Các chỉ số
Nonfarm Payrolls (NFP) có thể có tác động đến từng cổ phiếu riêng lẻ và ảnh hưởng đó được nhìn thấy rõ nhất trong các chỉ số. Biến động của các chỉ số là lãi/lỗ ròng của thị trường chứng khoán nói chung. Dữ liệu NFP mạnh có thể giúp xác nhận xu hướng và xác định các bước ngoặt quan trọng trên thị trường giá giảm. Tương tự như vậy, dữ liệu NFP suy yếu, đặc biệt là khi chỉ số tiền lương lương giảm; sẽ giúp xác nhận thị trường giá xuống và những thay đổi trong điều kiện thị trường tăng giá.
Vàng
Nonfarm payrolls (NFP) có tác động đến Vàng vì sự ảnh hưởng của nó đối với đồng đô la. Trên thực tế, dữ liệu NFP mạnh có thể hỗ trợ giá vàng nếu có dấu hiệu về nhu cầu công nghiệp và/hoặc vật chất trong nền kinh tế. Nếu không, bạn có thể mong đợi giá vàng sẽ di chuyển ngược lại với đồng đô la trong mối tương quan với dữ liệu việc làm.
MỘT VÀI CHỈ BÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG KHÁC BẠN NÊN BIẾT
Bạn cũng có thể xem xét một vài chỉ báo thị trường lao động khác để phân tích về xu hướng thị trường và dữ liệu NFP.
– Báo cáo ADP: là một thước đo của khu vực tư nhân về xu hướng thị trường lao động giống với NFP.
– Báo cáo của Challenger, Gray & Christmas: đưa ra thông tin về cắt giảm việc làm và các kế hoạch tuyển dụng đã được lên kế hoạch trong suốt tháng.
– Báo cáo JOLTs: thể hiện số lượng tuyển dụng; khi có nhiều cơ hội việc làm hơn số lao động hiện có; bạn có thể chứng kiến thị trường lao động trở nên thắt chặt hơn.
– Chỉ số điều kiện thị trường lao động của Cục Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas là một thước đo rộng rãi về sức khỏe thị trường lao động và hữu ích để xác định những thay đổi lớn trong xu hướng thị trường.
Nguồn: https://tradafx.net/
 
Bên trên