PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG BỊ VÔ HIỆU, HỦY BỎ, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Chấm dứt hợp đồng, Hủy bỏ hợp đồng và hợp đồng vô hiệu đều dẫn đến kết quả chung là chấm dứt sự thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, tùy vào mỗi trường hợp mà hệ quả pháp lý của chúng là rất khác nhau. Do vậy, cần phải phân biệt rõ các trường hợp trên để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia kí kết. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu về các nội dung sẽ trao đổi trong video này:
1. Phân biệt hợp đồng bị vô hiệu, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng
2. Hướng dẫn lựa chọn yêu cầu phù hợp khi khởi kiện tranh chấp
nguồn:
 
Bên trên