Hà Nội Phân tích kỹ thuật: Mô hình Ba đỉnh Ba đáy | Triple Tops and Bottoms

thanhnhai

New member
Mô hình Ba đỉnh Ba đáy là một trong những mẫu hình giá đảo chiều cơ bản nhất. Dù không xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ ngoại hối như mô hình Hai đỉnh Hai đáy nhưng mỗi khi hình thành chúng lại cho xác suất đảo chiều xu hướng thậm chí còn cao hơn. Vậy mô hình Ba đỉnh Ba đáy là gì?

MÔ HÌNH BA ĐỈNH (TRIPLE TOP)
Mẫu hình Ba đỉnh như tên gọi sẽ được hình thành từ 3 đỉnh, cũng là dạng mô hình giá đảo chiều xu hướng xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng. Khi xuất hiện chúng sẽ cho tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
Đặc điểm mô hình Ba đỉnh
Mẫu hình này được coi là biến thể của mẫu hình Hai đỉnh, do sau khi tạo đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ hai (tương tự mô hình Hai đỉnh), nhưng giá không thể phá vỡ đường viền cổ nên đã tiếp tục đi lên để tạo đỉnh thứ ba.
Nếu lúc này đỉnh thứ ba được hình thành có chiều cao ngang bằng với đỉnh 1 và đỉnh 2 thì xác suất cao là mẫu hình Ba đỉnh được hình thành.
Cũng giống với mẫu hình Hai đỉnh, mẫu hình Ba đỉnh có cấu tạo đơn giản bao gồm:
– 3 đỉnh
– Đường viền cổ – Neckline
– Xu hướng tăng trước đó
Khi mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, điều này cho thấy phe mua đã giảm áp lực, bằng việc tạo đỉnh 1, tạo tới đỉnh 2 nhưng không thể phá vỡ đường viền cổ nên tạm thời áp lực 2 phe đang cân bằng nhau.
Như vậy, bạn có thể thấy khi phe bán đẩy giá xuống thì phe mua đã tiếp tục đẩy giá lên để tạo đỉnh thứ ba. Đây có thể được coi là giai đoạn tích lũy. Trong trường hợp này, mẫu hình Ba đỉnh xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, nên có thể cho rằng phe bán đang tìm cách áp đảo phe mua. Sau khi phá vỡ đường viền cổ thì giá bắt đầu tạo các đáy thấp hơn – giai đoạn chuyển từ tăng sang giảm được hình thành.
MÔ HÌNH BA ĐÁY (TRIPLE BOTTOM)
Về bản chất, mô hình Ba đáy và mô hình Ba đỉnh có thể được coi là một, chỉ khác là mô hình Ba đáy là dạng ngược lại của mô hình Ba đỉnh.
Như vậy, mô hình Ba đáy sẽ được hình thành ở cuối xu hướng giảm. Khi xuất hiện chúng sẽ cho tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Đặc điểm mô hình Ba đáy
Mẫu hình này được coi là biến thể của mẫu hình Hai đáy, do sau khi tạo đáy thứ nhất, đáy thứ hai (tương tự mô hình Hai đáy), nhưng giá không thể phá vỡ đường viền cổ nên đã tiếp tục đi xuống để tạo đáy thứ ba.
Nếu lúc này đáy thứ ba được hình thành có chiều cao ngang bằng với đáy 1 và đáy 2 thì xác suất cao là mẫu hình Ba đáy được hình thành.
Cũng giống với mẫu hình Hai đáy, mẫu hình Ba đáy có cấu tạo đơn giản bao gồm:
– 3 đáy
– Đường viền cổ – Neckline
– Xu hướng giảm trước đó
Khi mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, điều này cho thấy phe bán đã giảm áp lực, bằng việc tạo đáy 1, tạo tới đáy 2 nhưng không thể phá vỡ đường viền cổ nên tạm thời áp lực 2 phe đang cân bằng nhau.
Nguồn: https://tradafx.net/
 
Bên trên