HCM Sản Xuất Hộp Pizza

Mảnh đất của ông Mân có nhiều thế hệ cùng sinh sống nhưng không tách hộ. Trong khi đó, ông cũng đang đứng tên một căn nhà khác ở cùng phường. Theo quy định, người bị giải tỏa trắng sẽ được ưu tiên suất mua nền tái định cư nếu không có căn nhà nào khác. Như vậy, hộ ông Mân không thuộc diện này.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết nếu áp dụng đúng quy định thì "gia đình ông Mân đang bị thiệt". Do đó, sau khi thống nhất được mức bồi thường hơn 18 tỷ đồng, quận đã đề xuất thành phố đặc cách cho gia đình ông Mân được ưu tiên mua một nền tái định cư, diện tích hơn 70 m2.

Theo lãnh đạo quận Bình Tân, không chỉ trường hợp ông Mân, địa bàn có nhiều dự án mà chỉ một hộ đã chiếm từ một nửa đến 70% diện tích. Thái độ của họ sẽ quyết định tiến độ công trình, vốn giải ngân của dự án. Do đó, địa phương đã chủ động đề xuất thành phố hỗ trợ thêm để đạt đồng thuận
 
Bên trên