Hà Nội Sự khác biệt giữa Balance, Equity và Free Margin trong giao dịch Forex

thanhnhai

New member
20381

TradaFX sẽ cùng các bạn tìm hiểu, đồng thời phân biệt 3 thuật ngữ phổ biến nhất trong thị trường ngoại hối đó là Balance, Equity và Free Margin.
Balance là gì?
Như đã đề cập trong bài học trước, khi bạn không có vị thế mở, Balance – Số dư ngoại hối chính là số tiền có trong tài khoản của bạn.
Điều này có nghĩa là, khi bạn có tài khoản $2000 và bạn không mở bất kỳ vị thế giao dịch nào, Balance của bạn lúc này vẫn là $2000.
Equity là gì?
Equity – Vốn chủ sở hữu (quản lý vốn và rủi ro cháy tài khoản) là số dư tài khoản của bạn (Balance) cộng với lãi/lỗ thả nổi của các vị thế mở.
Khi bạn không có vị thế mở và do đó không có lãi/lỗ thả nổi, thì vốn chủ sở hữu (Equity) và số dư tài khoản (Balance) của bạn giống nhau.
Free margin forex là gì?
Đây là khoản tiền không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và bạn có thể sử dụng nó để thực hiện thêm nhiều vị thế hơn. Một cách hiểu khác về khái niệm này, nó chính là lượng tiền mặt trong tài khoản mà các nhà giao dịch có thể sử dụng cho các vị thế mới.
Free Margin là sự chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu (Equity) và Ký quỹ (Margin Trading)
Nguồn: https://tradafx.net/
 
Bên trên