Tìm hiểu nguyên tắc 5W1H kỹ năng lập kế hoạch

Việc lập kế hoạch vốn quan trọng, tuy nhiên, làm cách nào để có thể có được một kế hoạch hoàn thiện là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Đó chính là nguyên nhân khiến các phương pháp lập kế hoạch có cơ hội ra đời, và nguyên tắc 5W1H chính là một ví dụ điểm hình.
I. Vì sao cần lập kế hoạch công việc?
Lập kế hoạch công việc hiểu đơn giản là tìm ra mối liên hệ giữa mục đích, phương tiện, phương pháp làm việc.
Nếu có một bản hoạch định công việc chỉn chu, người quản lý sẽ có:
– Tư duy hệ thống để dự đoán các sự việc có thể xảy ra
– Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn
– Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức
– Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác.
– Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài
Tham khảo thêm: File excel tính tiền BHXH một lần năm 2021
II. Phương pháp xác định nội dung công việc theo nguyên tắc 5W1H
5W1H được coi như đường xương sống cơ bản để định hình được mục tiêu kế hoạch, cách xây dựng bản kế hoạch và quan trọng nhất là cần làm những gì để thực hiện bản kế hoạch quản trị đó.
Phương pháp này bao gồm các công đoạn:
– WHY: Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc
– WHAT: Xác định nội dung công việc
– WHERE, WHEN, WHO: Xác định địa điểm, thời gian, nhân sự thực hiện công việc
– HOW: Xác định cách thức thực hiện
Xem thêm: https://www.surehcs.com/nguyen-tac-5w1h-ky-nang-lap-ke-hoach-trong-moi-cong-viec
 
Bên trên