Thủ tục hưởng BHXH một lần mới nhất

Cũng theo Quyết định 222/QĐ-BHXH để được hưởng BHXH một lần, NLĐ cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

– Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

– Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ theo Quyết định 222/QĐ-BHXH

Bước 2: Nộp hồ sơ.

* Nơi nộp: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động cư trú.

* Hình thức nộp:

– Qua giao dịch điện tử:

+ NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

+ Hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN)

+Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử; thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Xem thêm: https://www.surehcs.com/file-excel-tinh-tien-bhxh-mot-lan-nam-2021

Bước 3: Nhận kết quả.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Người lao động nhận tiền BHXH 01 lần theo các hình thức:

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Thông qua tài khoản cá nhân.

Xem thêm: Mẫu Hợp đồng lao động mới
 
Bên trên