Trường hợp nghỉ việc đã nhiều năm, NLĐ có lấy lại được sổ BHXH?

Có vài trường hợp NLĐ đã nghỉ việc nhiều năm nhưng vẫn chưa lấy sổ BHXH. Đến khi sau này muốn giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, nhiều lao động mới “tá hỏa” nhận ra rằng mình chưa chốt sổ ở công ty cũ và cũng không có sổ BHXH trong tay


Trong trường hợp này NLĐ vẫn có thể lấy lại sổ BHXH bằng các cách sau:

* Trường hợp 1: công ty cũ vẫn còn tồn tại
NLĐ phải quay lại công ty cũ và yêu cầu họ chốt sổ BHXH và trả lại sổ cho mình, bởi đây là trách nhiệm của NSDLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động.

Nếu công ty cũ cố tình làm khó và không thực hiện, NLĐ có thể khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi công ty cũ của NLĐ đặt trụ sở chính để yêu cầu giải quyết theo quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Cũng theo điểm d khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp này NLĐ còn có thể trực tiếp khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự để đòi lại quyền lợi cho mình.

Xem thêm: Vì sao phải xây dựng nội quy làm việc văn phòng?

* Trường hợp 2: công ty cũ đã chấm dứt hoạt động
Đối với trường hợp công ty cũ bị giải thể hoặc phá sản, nhưng đã chốt sổ BHXH cho NLĐ. Thì NLĐ này có thể làm thủ tục cấp lại sổ BHXH với lý do bị mất để lấy lại sổ BHXH theo quy định tại Điều 27, Điều 29 và Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH:

– Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Nơi nộp: Cơ quan BHXH nơi mà trước đó người lao động tham gia.

– Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ.

Còn trong trường hợp công ty cũ đã chấm dứt hoạt động nhưng mà chưa chốt sổ BHXH, thì NLĐ có thể liên hệ với cơ quan BHXH trước đây tham gia, yêu cầu cơ quan BHXH xác nhận thời gian tham gia BH đến thời điểm công ty đã đóng đủ BH.

Xem thêm: https://daotaonhanluclacviet.blogspot.com/2021/09/05-buoc-e-xay-dung-mau-noi-quy-cong-ty.html
 
Bên trên