HCM Vận chuyển hàng máy móc thiết bị đi tỉnh

Thời buổi công nghệ kỹ thuật hiện đại, trang thiết bị đầy đủ làm việc thay con người đem lại hiệu suất kinh tế cao. Các loại máy móc sản xuất, máy móc thiết bị vật tư sử dụng ngay tại các gia đình hoặc đơn vị sản xuất. Các loại máy móc có đặc điểm chung là hàng nặng và cồng kềnh, tùy loại mục đích sử dụng và loại máy có kích thước trọng lượng khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là vận chuyển máy móc an toàn đi các tỉnh, đặc biệt là đi đường dài Bắc Nam.

[IMG]


Vận tải Saigon Corp chở các loại hàng hóa theo yêu cầu, trong đó hàng máy móc thiết bị chúng tôi thường xuyên vận chuyên đi toàn quốc. Chở hàng lẻ hàng ghép, chở hàng nguyên xe và chở máy móc thiết bị hạng nặng, hàng quá khổ quá tải.

Đối với dịch vụ chở hàng máy móc này, chúng tôi đã có một sự đầu tư khá lớn về phương thức vận chuyển như: phương tiện vận chuyển, phương tiện hỗ trợ, nguồn nhân lực và chuyên viên hỗ trợ sắp xếp hàng hóa. Khi tiếp nhận đơn hàng từ quý khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét hàng hóa của quý khách hàng thuộc loại hàng hóa nào. Cồng kềnh hay không cồng kềnh, trọng lượng và kích thước như thế nào rồi mới chọn xe vận chuyển máy móc thiết bị cho quý khách hàng.
 
Bên trên