Ưu điểm của đồng ETH

Đồng Ethereum (ETH) mang đến một loạt ưu điểm nổi bật, làm nổi bật vị thế của nó trong thị trường tiền ảo. Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của ETH là khả năng triển khai và thực thi các hợp đồng thông minh. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường linh hoạt cho sự phát triển ứng dụng phi tập trung mà còn mở ra cánh cửa cho tài chính phi tập trung (DeFi). Ethereum giúp đơn giản hóa quy trình tạo và triển khai các token tiêu chuẩn (ERC-20) và token phi fungible (ERC-721), tạo ra nền tảng cho việc phát hành và quản lý tài sản số, cũng như sự đa dạng trong thế giới của nghệ thuật số và game. Đồng thời, Ethereum đang dần chuyển từ mô hình khai thác bằng chứng công việc sang mô hình chứng cổ phần (Proof-of-Stake) thông qua Ethereum 2.0, hứa hẹn giảm thiểu tác động môi trường và tăng cường khả năng mở rộng của mạng. Tính tiện ích, khả năng linh hoạt và vai trò chủ chốt trong lĩnh vực tiền điện tử là những điểm mạnh đặc biệt của Ethereum.
 
Bên trên