HELP Bảo vệ trẻ em khỏi hút thuốc lá: 15 biện pháp hiệu quả

Việc phòng tránh thuốc lá đối với trẻ nhỏ là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cả gia đình và xã hội. Đầu tiên, người lớn cần là mẫu số tốt và không được hút thuốc lá trước mặt trẻ, vì trẻ thường học hỏi từ những người lớn xung quanh.
Giáo dục trẻ từ khi còn nhỏ về những hậu quả của việc hút thuốc lá là một phương pháp hiệu quả để phòng tránh. Sự hiểu biết sâu sắc về tác động tiêu cực của nicotine và các chất độc hại khác có thể giúp trẻ có ý thức phòng tránh.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá
RINCOE Manto AIO Pro
Phone: 0971.829.269
 
Bên trên