Bộ TN&MT lấy ý kiến dự thảo Nghị định về 4 phương pháp tính giá đất

Kienyei

Member
Bộ TN&MT đang lấy ý kiến về các dự thảo nghị định liên quan việc thi hành Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ 1-1-2025. Trong đó có dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Dự thảo quy định cụ thể về trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.

Thông tin về giá đất, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng để áp dụng phương pháp so sánh, thặng dư và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất là thông tin trong khoảng thời gian không quá 24 tháng. Tính từ thời điểm định giá đất trở về trước, được thu thập trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá hoặc từ các nguồn khác.

Khi áp dụng các phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư, phải ưu tiên lựa chọn thửa đất so sánh theo thứ tự như tương đồng về vị trí, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, kích thước, hình thể, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao công trình và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá đất so với thửa đất cần định giá.

Đọc thêm

Nguồn tin: Báo Pháp Luật TP.HCM
50349
 
Bên trên