Lợi thế khi triển khai công nghệ RFID trong quản lý kho thông minh

Công nghệ RFID trong quản lý kho là một hệ thống sử dụng tần số vô tuyến để truyền thông tin giữa các thiết bị RFID, bao gồm các thẻ RFID và đầu đọc RFID.
cong-nghe-rfid-trong-quan-ly-kho

Công nghệ RFID trong quản lý kho là gì?

Mỗi thẻ RFID chứa một chip và một anten, cho phép nó truyền và nhận dữ liệu thông qua sóng vô tuyến. Điều này giúp theo dõi vị trí và thông tin của hàng hóa một cách chính xác và tự động.


Ứng dụng trong quy trình nhập kho
Hàng hóa trước khi nhập kho sẽ được gắn các Tag RFID lên từng hàng hóa, và thẻ RFID gắn trên sản phẩm sẽ được đọc khi chúng đi qua cửa kho.
cong-nghe-rfid-trong-quan-ly-kho
Ứng dụng RFID trong quy trình nhập kho

Ứng Dụng Công Nghệ RFID trong Quản Lý Kho

Việc sử dụng công nghệ RFID trong quản lý kho cho phép tự động lưu trữ dữ liệu thu thập trên máy chủ, có khả năng so sánh với thông tin nhập kho và tạo phiếu nhập mới.

Thiết bị đọc RFID được đặt trong kho để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cập nhật dữ liệu lên hệ thống để so sánh thông tin hàng hóa khi yêu cầu xuất kho.

Ứng Dụng trong Quy Trình Xuất Kho:

Thẻ RFID được gắn trực tiếp vào sản phẩm, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát chặt chẽ mọi sản phẩm trong quá trình quản lý kho.

Ứng Dụng trong Quy Trình Tìm Kiếm và Xác Định Vị Trí Sản Phẩm:

Thẻ RFID được đính kèm vào từng sản phẩm hoặc đơn vị hàng hóa, hỗ trợ theo dõi chính xác vị trí của chúng trong kho.


Ứng Dụng trong Quy Trình Kiểm Kê Số Lượng Hàng Hóa:

Thẻ RFID được gắn vào từng sản phẩm giúp quét hàng loạt khi chúng đi qua dây chuyền, đảm bảo độ chính xác và loại bỏ sai sót không cần thiết từ việc thực hiện thủ công.Ứng Dụng trong Quy Trình Giao Hàng:

Các thẻ RFID đính kèm vào mỗi mặt hàng được quét bởi thiết bị đọc mỗi khi có xuất kho, đảm bảo rằng hàng hóa đang xuất ra là chính xác.
 
Bên trên