Mục đích của đồng LTC khi được phát hành

Mục đích chính khi đồng Litecoin (LTC) được phát hành là tạo ra một hệ thống thanh toán điện tử linh hoạt, nhanh chóng và chi phí thấp. Litecoin được thiết kế với mục tiêu cải thiện nhược điểm của Bitcoin, đặc biệt là tăng tốc quá trình xác nhận giao dịch và giảm bớt chi phí. Đồng LTC không chỉ là một phương tiện thanh toán, mà còn là một đồng tiền có khả năng mở rộng, an toàn và dễ sử dụng. Mục tiêu là tạo ra một loại tiền điện tử phổ cập, dễ sử dụng hàng ngày, từ các giao dịch nhỏ đến các giao dịch lớn. Ngoài ra, LTC cũng chú trọng vào tính công bằng và tính phân quốc trong quá trình đào mỏ, giúp tạo ra một hệ thống không tập trung quá mức. Tóm lại, mục đích của đồng Litecoin là xây dựng một hệ thống thanh toán tiện lợi và tiên tiến, đồng thời tăng cường tính ổn định và tính công bằng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
 
Bên trên