HCM Ngày của mẹ năm 2023 là ngày gì? Những điều nên làm vào ngày lễ này

Trong tiếng Việt, ngày của Mẹ năm 2023 được gọi là “Ngày Phụ nữ Việt Nam” hoặc “Ngày Quốc tế Phụ nữ”. Điều này cho thấy tầm quan trọng và đánh giá cao các phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ, trong xã hội Việt Nam
 
Bên trên