Những thay đổi mới trong sát hạch lái xe ô tô tại Việt Nam

amaiduyen

New member
Từ năm 2023, có một số thay đổi quan trọng trong quy định thi sát hạch lái xe ô tô tại Việt Nam:

  1. Học Lái Xe Trên Cabin Mô Phỏng: Tất cả học viên học lái xe ô tô phải học thêm môn học lái xe trên cabin mô phỏng. Điều này giúp học viên tập luyện và chuẩn bị cho các kỹ năng lái xe cần thiết thông qua các tình huống mô phỏng đa dạng.
  2. Thời Gian Học Lái Xe Trên Cabin Mô Phỏng: Đối với học viên học bằng lái xe ô tô hạng B1, B2 và C, thời gian học lái xe trên cabin mô phỏng được quy định là 3 giờ cho mỗi khóa học.
  3. Thi Lái Xe Trên Phần Mềm Mô Phỏng: Học viên sẽ phải thi cả bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Điều này bao gồm 120 kịch bản mô phỏng các tình huống giao thông phức tạp, giúp đánh giá kỹ năng xử lý tình huống của học viên.
  4. Thi Thực Hành Sau Khi Vượt Qua Bài Thi Lý Thuyết và Phần Mềm Mô Phỏng: Chỉ khi vượt qua cả hai phần thi lý thuyết và mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, học viên mới được thi thực hành lái xe trong hình và trên đường.
  5. Chi Phí Học Lái Xe Ô Tô Có Thể Tăng: Do các trung tâm đào tạo lái xe phải đầu tư vào thiết bị và cơ sở vật chất mới, có khả năng chi phí học lái xe sẽ tăng, nhưng mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng trung tâm.
Những thay đổi này nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và đảm bảo an toàn giao thông hơn. Học viên cần lưu ý đến những thay đổi này khi chuẩn bị cho khóa học và kỳ thi sát hạch lái xe ô tô
 
Bên trên