Phí gas của Ethereum là gì ?

Phí gas của Ethereum là mức phí mà người dùng phải trả để xử lý giao dịch hoặc sử dụng hợp đồng thông minh trên mạng lưới Ethereum. Phí gas được định giá dựa trên cung cầu và khả năng mạng tại thời điểm thực hiện giao dịch. Nó được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ số của Ethereum gọi là "gwei" và dùng để trả cho những người xác thực giao dịch trên mạng. Phí gas tồn tại để trả cho những người xác thực mạng và giúp đảm bảo tính an toàn của blockchain Ethereum. Nó cũng có thể biến động mạnh và trở nên quá đắt đỏ khi mạng quá tải.
 
Bên trên