Thuật toán của đồng SOL

Thuật toán chính của đồng SOL (Solana) là Proof of History (PoH), một đổi mới quan trọng giúp tăng cường hiệu suất của mạng lưới. PoH là một cơ chế đánh dấu thời gian độc đáo, cung cấp một lịch sử chuỗi giao dịch mà không cần đến quá trình xác minh của các máy chủ. Điều này giúp Solana xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây, đồng thời giảm đáng kể chi phí giao dịch. Bên cạnh PoH, Solana cũng sử dụng Proof of Stake (PoS) và Tower BFT, cung cấp một hệ thống chống spam và đảm bảo tính bảo mật của mạng lưới. Sự kết hợp linh hoạt của các thuật toán này giúp Solana không chỉ đạt được tốc độ và hiệu suất cao mà còn đảm bảo tính bền vững và an toàn, làm nổi bật đồng SOL trong thị trường tiền điện tử.
 
Bên trên