TQ trực

TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Sự cố tràn dầu là gì?

Quy định pháp lý nào yêu cầu bắt buộc phải mua sắm trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu?

Nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu là gì?

Dịch vụ trực ứng phó mang lại cho bạn các lợi ích gì?

Xử lý sự cố tràn dầu?

Các trang thiết bị vật tư dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu?

Theo căn cứ: Thông tư, nghị định, quyết định, tài liệu pháp lý hiện hành nào yêu cầu bắt buộc phải trang bị các thiết bị, vật tư/ thuê đơn vị ứng trực?

Các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu: “Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, lực lượng, kinh phí đảm bảo phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại cơ sở”.

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (http://sosmoitruong.com/wp-content/uploads/2019/03/N%C4%90155.pdf )

Trực ứng phó sự cố tràn dầu 24/24, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị vật tư chuyên dụng dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu. Đội ngũ giàu kinh nghiệm, nhanh nhạy và sáng tạo xử lý trong mọi tình huống sự cố, để giảm thiểu được những ảnh hưởng tiêu cực đến con người và môi trường xung quanh.

Link: http://sosmoitruong.com/ung-pho-su-co-tran-dau-va-hoa-chat/
 
Bên trên