Vốn hoá của Bitcoin ảnh hưởng như thế nào tới giá Bitcoin?

Vốn hóa của Bitcoin, tức là giá thị trường của toàn bộ số lượng Bitcoin hiện có, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá của nó trên thị trường. Tính chất giới hạn của Bitcoin, với tổng cung chỉ là 21 triệu đồng, khiến cho vốn hóa trở nên đặc biệt quan trọng. Khi vốn hóa tăng lên, đồng nghĩa với việc có một lượng tiền lớn được đầu tư vào thị trường, điều này có thể tạo ra áp lực cầu mạnh mẽ và đẩy giá lên. Tuy nhiên, ngược lại, một vốn hóa thấp có thể khiến cho thị trường dễ bị dao động và ảnh hưởng lớn bởi các giao dịch lớn hoặc sự biến động của một số nhóm đầu tư. Do đó, vốn hóa không chỉ phản ánh giá trị tài sản, mà còn có ảnh hưởng lớn đến độ ổn định và khả năng phản ứng của thị trường Bitcoin trước những yếu tố bất ngờ. Do vậy, vào sự kiện Bitcoin Halving sắp tới, giá Bitcoin hôm nay sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong khoảng thời gian đó.
 
Bên trên